Zasiłek rodzinny w Holandii – Komu przysługuje? Jak się o niego starać?

Zasiłek rodzinny w Holandii – Komu przysługuje? Jak się o niego starać?

22 kwietnia 2021 Wyłącz przez LudwikKowalczyk

Rozliczenie dochodów osiągniętych na terenie Holandii jest obowiązkowe i zaniechanie tego obowiązku może skutkować nałożeniem przez urząd kosztownych kar. Po otrzymaniu od pracodawcy odpowiednich dokumentów w postaci karty podatkowej Jaaropgaaf z dokładnymi informacjami o naszym przychodzie należy złożyć je w Holenderskim urzędzie skarbowym Belastingdienst. Wysokość zwrotu będzie inna w zależności od przypadku. Wpływ na to będzie miało wiele czynników. Warto jednak zorientować się wcześniej jakiej kwoty możemy się spodziewać i czy przysługują nam aktualnie jakiekolwiek ulgi podatkowe, mogące wpływać na wysokość zwrotu. Przydatna okaże się aplikacja do rozliczenia podatku z Holandii. Wystarczy, że wprowadzisz dane o dochodach ze swojej karty Jaaropgaaf a w szybki i wygodny sposób dowiesz się jaką kwotę zwroty otrzymasz.

Kto może otrzymać rodzinne w Holandii

Kinderbijslag to zasiłek rodzinny dla osób pracujących w Holandii i posiadających dzieci. Aby móc wnioskować o taki zasiłek trzeba wykonywać pracę na terenie Holandii na podstawie umowy, mieszkać na terenie tego kraju i regularnie opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. Celem zasiłku jest częściowe pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dzieci. Nie tylko rodzice biologiczni mogą się starać o rodzinne, na takich samych zasadach przysługuje on również: opiekunom prawnym dzieci adoptowanych, rodzinom zastępczym oraz opiekunom i rodzicom pasierbów, oraz innych dzieci wychowywanych jak własne.

Jak uzyskać zasiłek rodzinny w Holandii

Aby otrzymać zasiłek rodzinny w Holandii, należy dokładnie udokumentować prawo do jego otrzymania. Instytucją odpowiedzialną za przyznawanie rodzinnego w  Holandii jest  Sociale Verzekeringsbank w skrócie SVB. Odpowiada ona za gromadzenie i wypłacanie wszystkich Holenderskich ubezpieczeń społecznych. To tam należy przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych wymagań. Dodatkowo warto mieć przy sobie inne dokumenty uzupełniające, w razie wątpliwości potwierdzające nasz adres, miejsce zamieszkania dziecka, adres pracodawcy w razie potrzeby potwierdzenia przelewów jeśli pieniądze przelewane są do opiekuna dziecka i tym podobne dokumenty. Kwota zasiłku wypłacana jest co kwartał i aktualnie w zależności od wieku dziecka wynosi: dzieci do 6 lat –221,49 euro, dzieci od 6 do 12 lat – 268,95 euro, dzieci od 12 do 18 lat –316,41 euro. Po więcej informacji i pomoc w uzyskaniu Kinderbijslag zapraszamy do nas – Aangifte24.