Ubezpieczenie szkolne – czy warto wykupić polisę?

Ubezpieczenie szkolne – czy warto wykupić polisę?

9 marca 2023 Wyłącz przez LudwikKowalczyk

Przygotowanie dziecka do nowego roku szkolnego jest dla rodziców niemałym wyzwaniem. Zadaniem opiekuna jest wyposażenie dziecka we wszystkie niezbędne książki i pomoce naukowe oraz dopilnowanie formalności. We wrześniu należy podjąć również decyzję o kupnie ubezpieczenia szkolnego. Czy warto ubezpieczyć swoją pociechę? Sprawdź!

Ubezpieczenie szkolne – kompleksowa ochrona dla Twojej pociechy

Ubezpieczenie szkolne jest polisą NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) stworzoną z myślą o dzieciach. Polisa może chronić dzieci w różnym wieku (również te najmłodsze) oraz studentów. Zakres polisy jest szeroki. Szczegóły uzależnione są od preferencji opiekuna oraz oferty danego towarzystwa. Najważniejsze zapisy dotyczące zakresu ochrony zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – dokumencie będącym ważną częścią umowy. Standardowo każde ubezpieczenie szkolne jest zabezpieczeniem w niebezpiecznych sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu dziecka. Jeśli pociecha dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała, ubezpieczyciel wypłaci rodzicom rekompensatę. Otrzymane pieniądze pokryją koszty leczenia, pobyt w specjalistycznej klinice, pomoc psychologiczną, rehabilitację czy zakup leków. Koszty ubezpieczenia są stosunkowo niewielkie, a korzyści płynące z ochrony – nieocenione.

Ochrona w szkole i poza nią

Nazwa ubezpieczenia szkolnego może być myląca. Warto mieć świadomość, że polisa otacza dziecko ochroną niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Umowa z ubezpieczycielem podpisywana jest standardowo na rok. Obowiązuje również w dni wolne od nauki, ferie, wakacje i święta.