Zwrot podatku z Danii dla Polaków

Podatki w Danii muszą płacić także osoby z Polski, które pracują lub pracowały na terenie Danii. Podatki w tym skandynawskim kraju należą do jednych z najwyższych w Europie. Warto jednak pamiętać o tym, że należną SKAT (szwedzki odpowiednik polskiego urzędu skarbowego) kwotę można zmniejszyć korzystać z prawa do ulg i w ten sposób uzyskać zwrot podatku z Danii.

 

Jak rozliczać się ze SKAT, aby otrzymać zwrot podatku z Danii?

Wszystkie osoby, które w Królestwie Danii podjęły legalną pracę mają obowiązek rozliczenia się ze SKAT. Z reguły deklarację podatkową należy złożyć w terminie do 1 maja. Należy pamiętać o tej dacie, w przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej, grożą nam wysokie kary. Osoby, które nie złożą deklaracji podatkowej mogą zostać rozliczone automatycznie na podstawie informacji przekazanych do SKAT przez bank i pracodawcę. Jest to jednak sytuacja dla pracowników z Polski bardzo niekorzystna: nie będą mieli prawa do skorzystania z żadnych ulg. Rozliczając się z duńskim urzędem skarbowym koniecznie trzeba do wniosku dołączyć:

  • kopię umowy o pracę;
  • pasek pensji;
  • wstępne rozliczenie podatku za dany rok podatkowy. Deklarację tę wystawia SKAT.

Zaległy podatek można rozliczyć nawet już po zakończeniu pracy w Danii. Deklarację można bowiem złożyć do 3 lat wstecz.

 

Można zwiększyć kwotę zwrotu

To, jakiej wysokości będzie zwrot podatku z Danii, który otrzymamy zależy od wielu czynników – duński system podatkowy bogaty jest w ulgi. Zatrudniając się legalnie w Danii każdy pracownik musi wyrobić kartę podatkową. Osoby, które do pracy w Danii przyjechały tylko na pewien czas powinny do karty podatkowej dołączyć zaświadczenie, że nie mieszkają na stałe w tym kraju. Dzięki temu w sytuacji, gdy pracodawca nie pokrywa kosztów związanych z pobytem w Danii, rozliczając się ze SKAT będą mogli skorzystać z ulgi za podwójne prowadzenie gospodarstwa domowego; prawo do tej ulgi przysługiwać im będzie przez okres dwóch lat.