Zawory elektromagnetyczne – sprzęt uniwersalny

Odkrycie zjawiska indukcji elektromagnetycznej zrewolucjonizowało tak wiele dziedzin przemysłu, że obecnie nie sposób je wszystkie zliczyć. Również rynek armatury przemysłowej od dłuższego czasu wykorzystuje jej działanie w produkcji zaworów elektromagnetycznych.

Zasada działania zaworu elektromagnetycznego jest niezwykle prosta dla każdego, kto w przeszłości uważał na lekcjach fizyki i wie, jak działa cewka elektromagnetyczna. Mamy więc sygnał elektryczny, który przepływa przez zwoje cewki, wywołując pole elektromagnetyczne przyciągające metalowy rdzeń do wewnątrz. Do trzonka z kolei przymocowane jest uszczelnienie gniazda, które w tym momencie je otwiera. Zanik energii elektrycznej powoduje przywrócenie rdzenia do pozycji wyjściowej (a tym samym ponowne zamknięcie zaworu).

Czy każdy zawór jest taki sam?

Odpowiedź jest oczywista – tak jak różne są układy, w których działają takie zawory, tak różne są również i one. Głównym kryterium, na podstawie których można rozróżnić zawory elektromagnetyczne, jest występowanie bądź nie, dodatkowego wspomagania jego pracy.

Często bywa tak, że zawór obsługuje sieć o dużej średnicy gniazd. Powoduje to dużo większą siłę nacisku na element zamykający, a tym samym konieczność użycia większej ilości energii elektromagnetycznej do wprawienia rdzenia zaworu w ruch. Nie sposób zrobić to wyłącznie za pomocą cewki. Wymagałoby to zbyt dużego rozmiaru tejże, a co za tym idzie konieczności użycia dużej ilości energii elektrycznej.

Stąd właśnie zastosowanie serwowspomagania w zaworach o dużej średnicy. W dużym skrócie polega ono na tym, że sama cewka steruje jedynie przepływem medium w zaworze, a to medium, przez różnicę ciśnień, działa na zawór z na tyle dużą siłą, by otwierać bądź zamykać zawór. Takie instalacje mogą działać przy dużo większym ciśnieniu maksymalnym, co jest ich niewątpliwą zaletą.

Zastosowanie zaworów elektromagnetycznych

Zawory elektromagnetyczne, zwłaszcza ze względu na swoją całkiem sympatyczną dla przeciętnego nabywcy cenę, są niezwykle popularne w wielu dziedzinach przemysłu. Dzięki możliwości wykorzystania ich zarówno w małych, średnich, jak i naprawdę dużych układach (dzięki wspomnianemu wyżej serwowspomaganiu) zawory tego typu pojawiają się niemal w każdej branży.

Bez względu na to, czy przesyłanym w układzie medium jest woda, gaz, tlen, olej czy inny środek, w układzie takim możliwe jest wykorzystanie właśnie zaworu elektromagnetycznego. Spotkać je można między innymi w urządzeniach piorących, zaparzaczach do kawy, sprzęcie stomatologicznym, sprężarkach, kotłach parowych, urządzeniach do przetwarzania żywności czy przemysłowych urządzeniach myjących. Bardzo ciekawym, a zarazem nowoczesnym zastosowaniem takich zaworów jest wykorzystanie ich na platformach wiertniczych. Warto nadmienić, że do ich zasilania używa się baterii słonecznych, co przy okazji czyni te zawory ekologicznymi. Wszystko to sprawia, że tak naprawdę bez zaworów sterowanych energią elektromagnetyczną, przemysł z pewnością nie działałby aż tak prężnie, a inżynierowi musieliby szukać innych, możliwe że droższych i mniej efektywnych rozwiązań.

http://zen-satori.org/funkcjonalne-meble-outdoorowe-naroznik-tarasowy/ http://susiemakessupper.com http://gethotels.pl