Wrocław jako miasto przyjazne niepełnosprawnym.

Obecnie często poruszanym problemem jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym poruszania się w przestrzeni publicznej, podnoszenie jakości ich życia poprzez stosowanie udogodnień, mających zapewnić im dostęp do sklepów, obiektów użyteczności publicznej czy masowych imprez. Czy osoba niepełnosprawna może być zadowolona z mieszkania we Wrocławiu?

Program „Bez barier”

Wrocławski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zajmuje się właśnie problemami osób niepełnosprawnych i ma na celu zaprowadzenie realnych zmian ułatwiających ich codzienne życie. Założeniem tej inicjatywy jest poznanie problemów i barier, jakie niesie ze sobą dla osoby niepełnosprawnej mieszkanie w mieście, oraz zniesienie tych barier.
Program ten to także próba zmiany sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych i uwrażliwienia na ich potrzeby reszty mieszkańców miasta.
Doskonałym odzwierciedleniem wrażliwości mieszkańców Wrocławia na osoby niepełnosprawne jest pomnik trzech krasnoludków: głuchego, poruszającego się na wózku oraz niewidomego.

Rozwiązania praktyczne

Jedną z niezwykłych inicjatyw miasta było ustawienie obok najważniejszych zabytków tego miasta makiet z miniaturowymi odlewami każdego z nich wraz z opisem w alfabecie Braille’a.
Także dla osób niewidomych i niedowidzących powstała specjalna strona internetowa, która pozwala min. poznać miasto oraz śledzić aktualne wydarzenia.
Dla potrzeb osób niepełnosprawnych miasto wprowadziło szereg innowacyjnych rozwiązań min. na Dworcu Głównym, Stadionie Wrocław czy w Narodowym Forum Muzyki. Są to przede wszystkim podesty, platformy i podjazdy, dzięki którym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą łatwo i samodzielnie przemieszczać się w tych obiektach.

Czego brakuje?

Sami zainteresowani są raczej zadowoleni z mieszkania we Wrocławiu i tego, co miasto robi dla zapewnienia im normalnego funkcjonowania. Jednak nadal większość krawężników pozostaje za wysoka dla wózka inwalidzkiego, dziurawe chodniki powodują wstrząsy i blokowanie się kół wózków. Wszechobecne schody także nie ułatwiają życia, a często prowadzą do sklepiku osiedlowego, szkoły, przecinają park.
Problemem jest także brak dostatecznej ilości miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz przystanków tzw. wiedeńskich, dzięki którym osoba na wózku inwalidzkim może samodzielnie wjechać do pojazdu komunikacji miejskiej.

Wiele jeszcze jest do zrobienia, jednak inicjatywy podejmowane przez wrocławian pozwalają mieć nadzieję, że wkrótce miasto to będzie idealnym do mieszkania dla osób niepełnosprawnych.

Tekst powstał we współpracy z Partner Capital