Studencie, wydrukuj swoją pracę

Pisanie prac zaliczeniowych i w końcowym etapie studiów przygotowanie pracy magisterskiej przez lata było zmorą wszystkich studentów zarówno studiów dziennych, jak i zaocznych. O ile prace zaliczeniowe pisano ręcznie, czasem pisząc niczym kura pazurem, o tyle praca magisterska wymagała specjalnego traktowania. Oryginał i dwie kopie musiały być napisane maszynowo i oprawione u introligatora. Zdobycze techniki pozwoliły uprościć te procedury.

Prace zaliczeniowe

Najczęstszą formą zaliczenia semestru, obok egzaminów ustnych i pisemnych, są prace zaliczeniowe i semestralne. Polegają one na opracowaniu w formie pisemnej jakiegoś zagadnienia. Jeszcze 20 lat temu wszystkie tego typu zadania pisane były ręcznie. Dla dysgrafików była to prawdziwy horror. Swoje notatki przepisywali po wielokroć lub w skrajnych przypadkach prosili o pomoc kolegów lub koleżanki z czytelnym, czasem wręcz kaligraficznym pismem, co znacznie wydłużało czas powstawania dokumentu. Popularyzacja urządzeń cyfrowych pozwoliła na przygotowywanie prac w formie elektronicznej i drukowanie w dowolnym miejscu. Przystępne ceny drukarek i tuszy do drukarek sprawiają, że prawie każde gospodarstwo domowe jest w taki sprzęt wyposażone. Zatem przygotowanie prac pisemnych do szkoły na studia stało się prostsze. Wystarczy podłączyć drukarkę do komputera lub laptopa i dbać, by tusze do drukarek były zawsze świeże, a drukarka sprawna. Nie ma obawy, ze nauczyciel odda pracę z adnotacją: „nieczytelne”, co zdarzało się w poprzednim ćwierćwieczu dosyć często.

Praca magisterska

W przypadku prac magisterskich wymagania są dużo większe i obwarowane wieloma nakazami. Dotyczą one zarówno treści pracy i jej wartości merytorycznej, jak i przygotowania do druku.Wielkość i krój czcionki, rozmiar interlinii, sposób wytłuszczenia tytułów i śródtytułów, a nawet ilość znaków na stronie sprawiają, że student niejednokrotnie prosi o pomoc ludzi specjalizujących się w formatowaniu dokumentów i przygotowywaniu ich do druku. Po takim opracowaniu wystarczy już tylko pracę magisterską wydrukować. Nim jednak przystąpi się do tej czynności warto sprawdzić stan drukarki i dokupić tusze do drukarek odpowiednie do konkretnego modelu. Lepiej, by w trakcie drukowania kilkuset stron tekstu nic się nie wydarzyło, a jakość wydruku była jak najlepsza. Po wydrukowaniu wszystkich kopii pozostaje oddać je do oprawy. Część uczelni wymaga tylko jednego egzemplarza oprawionego, reszta może być zbindowana, co znacznie obniża koszty przygotowania pracy magisterskiej.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na tusze do drukarek – print24.com.pl

ortodoncja katowice apartamenty w Szczawnicy