Rodzaje windykacji

Wielu Polaków z różnych powodów popadło w zadłużenie, którego nie są w stanie spłacać. Zmiana kursu waluty (najczęściej kredyty we franku szwajcarskim), utrata pracy, zmniejszenie wynagrodzenia, ciężkie choroby w rodzinie. Te nieprzewidziane sytuacje powodują, że kredytobiorcy tracą zdolność regularnego spłacania należności i stają wobec windykacji.

Windykacja przedsądowa

Windykacja to dochodzenie własności od osób, które nieprawnie z niej korzystają, czyli najczęściej kredytobiorców, którzy nie spłacają rat w terminie lub w niepełnych ratach. Pierwszym etapem jest windykacja wewnętrzna prowadzona przez bank lub firmę finansową. Przede wszystkim ma ona formę kontaktów telefonicznych lub sms. To najbardziej uciążliwa i stresująca forma windykacji. Wiele banków zapłaciło gigantyczne kary za stosowanie niedozwolonych form nacisku na klientów. Towarzyszą temu także pisemne monity. Każda forma kontaktu oznacza doliczanie dodatkowych kwot.
Kolejny etap to windykacja prowadzona przez firmy zewnętrzne, które odkupiły dług za 50-60% wartości. Za pomocą różnych form perswazji próbują skłonić dłużnika do spłaty należności. Bardzo często oferują dogodne formy spłacania długu.

Windykacja sądowa

W przypadku nieskuteczności windykacji przedsądowej, wierzyciel kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Pozytywny dla niego wyrok oznacza wszczęcie egzekucji komorniczej.
Na podstawie wyroku sądowego komornik ma obowiązek wyegzekwować spłatę długu z majątku dłużnika. Po wcześniejszych ustaleniach komornik czyni to za pomocą:

  • zajęcia konta bankowego – do kwoty długu,
  • zajęcia wynagrodzenia – nadwyżki ponad minimalne wynagrodzenie,
  • zajęcia majątku ruchomego nie stanowiącego źródła utrzymania dłużnika.

Komornik najczęściej dostosuje harmonogram spłat do możliwości finansowych dłużnika. Regularne wywiązywanie się z ustaleń zapewnia komfort psychiczny i niższe koszty. W przypadku naruszenia umowy, dłużnik narażony jest na wyższe koszty egzekucji komorniczej. Jednostkowe opóźnienia zawsze warto uzgadniać wcześniej, by uniknąć naliczania dodatkowych odsetek.

Treść: http://www.komornik-bielan.pl/ – komornik sądowy w Kaliszu