Po co sprężać beton?

Nowoczesne płyty stropowe sprężane, to bardzo ciekawy sposób na wprowadzenie szeregu innowacji do budownictwa konstrukcji wielkopowierzchniowych. Skąd wzięła się tak duża popularność betonów skręcanych? Jakie są najważniejsze ich właściwości?

Skręcany, czyli lepszy

Zanim na świecie pojawiły się pierwsze płyty stropowe sprężane, już od wielu lat realizowano szereg doświadczeń w zakresie podwyższenia wytrzymałości betonu. Inspiracją były konstrukcje żelbetowe, które charakteryzowały się niewielką odpornością na przeciążenia mechaniczne. Po kilkudziesięciu latach prób i błędów okazało się, że wykonanie płyty stropowej sprężanej jest możliwe, choć oczywiście wymaga ciągłego dopracowywania danej metody.

Na czym to polega?

Wprowadzenie do budownictwa elementów wykonanych z wielkopowierzchniowych konstrukcji żelbetowych, wiązało się z koniecznością zaimplementowania do betonu różnych, najczęściej stalowych elementów. Ich rolą było wprowadzenie dodatkowych naprężeń, które miały doprowadzić do powstania specyficznych sił wewnątrz jego struktury. To dzięki nim możliwe stało się uodpornienie konstrukcji betonowych na siły zewnętrzne, poprzez zrównywanie ich za pomocą wewnętrznych naprężeń. Z biegiem czasu zaczęto stosować coraz bardziej zaawansowane i udoskonalone modyfikacje tej metody, dzięki czemu parametry betonu również ulegały stopniowej poprawie. Więcej informacji znajdziesz na stronie konstrukcje żelbetowe – fabud.

Co uzyskano dzięki temu?

Dzięki powyższym rozwiązaniom okazało się, że możliwe jest tworzenie zaawansowanych płaszczyzn betonowych, takich jak np. stropowe płyty sprężone, które mogły wyróżniać się bardzo korzystnym stosunkiem powierzchni użytkowej do nośności własnej. Co więcej, powstanie na rynku tego typu rozwiązań w wersji prefabrykowanej, umożliwiło znaczne przyspieszenie realizacji różnych inwestycji o charakterze budowlanym. Przykładowo, proces stawiania kolejnych poziomów budynku ograniczał się wyłącznie do postawienia kolejnych prefabrykowanych elementów stropowych i zamontowaniu odpowiednich wieńców. Wpłynęło to na znaczne zmniejszenie kosztów całej inwestycji i lepsze wykorzystanie działających na jej obszarze pracowników budowlanych.

Podsumowanie

Gdyby nie chęć stworzenia nowych, znacznie bardziej wytrzymałych odmian betonu, konstrukcje żelbetowe o słabej strukturze nadal dominowałyby w budownictwie. Wprowadzenie nowych rozwiązań, było jednym z najbardziej rewolucyjnych kroków w światowym budownictwie. Co ciekawe, nadal stanowią one inspirację dla nowych metod stawiania budynków, również tych jedno i dwurodzinnych.

jak spędzacie wakacje kliknij http://forum.lca.pl/ ortodoncja katowice torby ozdobne