Okres kredytowania

Poprzez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych, na określony czas (okres kredytowania) i do wykorzystania na określony cel. W zamian kredytobiorca zobowiązuje się wydatkować przekazane mu środki pieniężne zgodnie z celem wynikającym z umowy. Ponadto, zobowiązuje się zwrócić pożyczoną kwotę wraz z należnymi odsetkami, w określonych terminach. Po jego stronie leży także obowiązek pokrycia dodatkowych kosztów kredytu. Co do zasady umowa kredytu musi określać cel, na który wydatkowane pieniądze. Wyjątkiem jest kredyt gotówkowy na dowolny cel. Jak sama nazwa wskazuje możemy wydatkować go na co tylko chcemy i nie mamy obowiązku informować o tym banku.

 

Każdy kredyt udzielany jest nam na określony w umowie czas zwany okresem kredytowania

Inaczej mówiąc jest to czas przez, który obwiązuje nas umowa kredytu. Za początek biegu okresu kredytowania uznaje się moment, w którym bank przekazuje nam w użytkowanie środki pieniężne. Końcem okresu kredytowania jest natomiast dzień, w którym dokonamy spłaty ostatniej raty kredytu. Umowa kredytu kończy się więc wtedy kiedy spłacimy zaciągnięty kredyt. Okres kredytowania, tak jak wskazano wyżej, określony jest w umowie kredytu.

W zależności od tego jak długi jest okres kredytowania możemy podzielić kredyty na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe. W przypadku kredytu krótkoterminowego okres kredytowania wynosi maksymalnie do 1 roku. Kredyt średnioterminowy najczęściej udzielany jest przez bank na okres od 1 do 3 lat. Możemy spotkać się także z kredytem średnioterminowym, którego okres kredytowania wynosi maksymalnie do 5 lat. Kredyty na czas powyżej 3 lub odpowiednio 5 lat nazywane są długoterminowymi.

Okres kredytowania może także w trakcie trwania umowy kredytu ulec skróceniu bądź wydłużeniu. Ze skróconym okresem kredytowania mamy do czynienia w sytuacji kiedy spłacimy przed terminem wynikającym z umowy kredytu całą pożyczoną kwotę.

Z wydłużeniem okresu kredytowania możemy spotkać się w sytuacji kiedy skorzystamy z wakacji kredytowych. Ze względu na odroczenie terminu spłaty rat, bank może wydłużyć nam okres kredytowania.

Z wydłużonym okresem kredytowania możemy spotkać się także w sytuacji gdy w trakcie obecnej umowy kredytu, postanowimy zwiększyć kapitał kredytu. Ze względu na to, że wzrośnie nam cena kredytu, aby nie zwiększać miesięcznej wysokości raty, wydłużamy okres kredytowania.

Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy przy konsolidacji swoich kredytów koniecznie odwiedź stronę firmy Habza Finanse https://habzafinanse.com.pl/ firma specjalizuje się w trudnych kredytach, pomaga wyjść z pętli zadłużeń.

 

 

https://infowiesci.com.pl/jazda-konna-warto/ https://orally.info http://susiemakessupper.com