Medyczne pakiety dla firm w Katowicach – dlaczego warto?

Utrudniony dostęp do leczenia w placówkach publicznych powoduje systematyczny wzrost zainteresowania usługami prywatnymi. Dotyczy to zarówno osób indywidualnych, jak i firm, gdzie medyczna opieka abonamentowa zaczyna już powoli stawać się standardem. Jest to korzystne rozwiązanie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Dlaczego warto w nie inwestować?

Pakiet firmowy a jakość usług medycznych

Abonamenty medyczne dla firm w Katowicach zapewniają opiekę medyczną na zróżnicowanym poziomie – wszystko zależy w tym momencie od danego pakietu. O jego jakości decyduje szereg czynników – liczba specjalistów oraz placówek realizujących świadczenia, lista badań diagnostycznych, czas oczekiwania na wizytę etc. Pakiety odznaczają się dużą elastycznością, co oznacza, że można bez problemu dopasować je do konkretnych potrzeb. Rynkowa oferta w tym zakresie jest coraz bogatsza – prywatne placówki medyczne dokładają wszelakich starań, aby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów biznesowych.

Abonament medyczny – korzyści dla pracodawcy

Część pracodawców zakup pakietu medycznego dla pracowników postrzega wyłącznie w kategoriach dodatkowych kosztów. Niemniej należy na to patrzeć, jak na inwestycję przynoszą wymierne korzyści w postaci m.in.:

  • skrócenia okresów chorobowych absencji pracowników,
  • spadku rotacji w kadrach,
  • niższej zapadalności na choroby zawodowe,
  • utrzymania zdolności do pracy na wysokim poziomie,
  • lepszej motywacji do pracy, co przekłada się na wyniki osiągane przez firmę.

Każdy pracodawca doskonale wie, ile problemów wynika z nieobecności pracowników spowodowanych chorobami. Zachodzi wówczas konieczność organizowania zastępstw, przekładania wcześniej zaplanowanych zadań etc. – to oznacza nadprogramowe wydatki, a poza tym funkcjonowanie firmy zostaje zaburzone.

Przy tej okazji warto wspomnieć o jeszcze jednej ważnej sprawie – firma, która dba o swoich pracowników i wprowadza pozapłacowe elementy wynagrodzenia, jest postrzegana jako godna zaufania. To z kolei ma niemałe znaczenie dla jej wizerunku, a także dla atmosfery panującej wśród załogi. Poza tym warto pamiętać także o tym, że medyczny abonament można uwzględnić w kosztach prowadzenia działalności i odliczyć go od podatku.

Abonament medyczny – korzyści dla pracowników

Pracownik, który ma możliwość skorzystania z opieki medycznej w ramach firmowego pakietu, bardziej szanuje pracodawcę i jest mniej skłonny do zmiany zatrudnienia. Nie są to oczywiście jedyne zalety, jakie przynosi mu omawiane rozwiązane. Należy tu też wspomnieć o takich kwestiach jak m.in.:

  • szybki dostęp do świadczeń medycznych – sprawna rejestracja na konkretną godzinę, bez stania w kolejkach itp.,
  • możliwość leczenia się u specjalistów – w tym również u lekarzy rzadkich specjalności,
  • nielimitowany dostęp do świadczeń medycznych oraz do nowoczesnego sprzętu,
  • możliwość objęcia opieką zdrowotną nie tylko pracownika, ale także i jego rodziny – placówki prywatne mają przygotowane pakiety indywidualne dla pracowników oraz rodzinne,
  • niższy koszt leczenia aniżeli w przypadku wykupienia abonamentu medycznego we własnym zakresie.