Jakie źródła dochodu są akceptowane przez firmy pożyczkowe?

Uzyskanie kredytu gotówkowego w banku jest niezwykle trudne zwłaszcza jeśli nie ma się stałego dochodu. Dlatego też wiele osób za najlepszą alternatywę uważa wzięcie chwilówki w parabanku, gdzie we wniosku samemu uzupełnia się odpowiednie rubryki w ramach oświadczenia.

Jednak czy faktycznie tak łatwo jest dostać pożyczki krótkoterminowe i wystarczy jakikolwiek dochód? I tak, i nie, ponieważ i przy udzielaniu chwilówek firma pożyczkowa będzie sprawdzać zdolność kredytową i wiarygodność klienta. Jednakże można powiedzieć, że jest to jedna z niewielu dostępnych opcji, dla osób które mają niestandardowe zarobki.

Kto może wziąć pożyczkę krótkoterminową?

Nie da się ukryć, że ogólnie warunki do spełnienia narzucone przez parabank są lepsze niż w banku do uzyskania kredytu. Oczywiście trzeba spełnić pewne wymagania, ale są one dosłownie podstawowe. Trzeba być pełnoletnim, choć czasem minimalny wiek do wzięcia pożyczki to 21 lat, mieć polskie obywatelstwo, polskie konto bankowe oraz numer telefonu, aktywny e-mail czy dochód.

Pożyczki przez internet – sprawdź dostępny ranking na stronie Centrum Pożyczek 360 

Na podstawie podanych w oświadczeniu dochodów firma pożyczkowa wylicza też zdolność kredytową, ale nie jest tu potrzebne zaświadczenie o dochodach czy nawet umowa wysłana skanem na adres e-mail firmy. Po prostu zgodnie z prawem, jeśli złoży się fałszywe oświadczenie jest to ścigane z litery prawa, a więc firmy pożyczkowe liczą na to, że potencjalny pożyczkobiorca nie będzie kłamał co do kwot czy tytułu dochodów, bowiem za to grozi mu kara.

Problematyczne może być też sprawdzanie wiarygodności klienta. Okazuje się, że większość firm pożyczkowych ma podpisane umowy umożliwiające im wgląd do różnych baz dłużników. Powszechne jest sprawdzanie klientów w bazie BIG Info Monitor, w której skład wchodzi między innymi Krajowy Rejestr Długów. Natomiast coraz częściej parabanki współpracują też z BIK i nie tylko sprawdzają w tej bazie klientów, ale również za ich zgodą podają do bazy dane na temat ich zobowiązań. Dlatego trzeba też mieć stosowną wiarygodność finansową, aby móc uzyskać pożyczkę.

Najczęściej akceptowane źródła dochodów w parabankach

Najbardziej problematyczne jednak są źródła dochodów. Banki wciąż najchętniej podejmują klientów pracujących na umowę o pracę na czas nieokreślony. Z kolei w parabankach dopuszczalnych źródeł dochodu jest zdecydowanie więcej, a więc zwiększa to szanse każdej osoby na otrzymanie pożyczki. Oczywiście każda firma pożyczkowa może sama ustalić jakie źródła dochodów będzie uznawać, ale im więcej opcji, tym więcej klientów zainteresowanych wzięciem pożyczki właśnie w tym parabanku.

Firmy pożyczkowe honorują oczywiście umowę o pracę, ale też na czas określony, a nawet na okres próbny. Nie ma też problemów, aby uznane były dochody z tytułu umów cywilno-prawnych jak umowa zlecenie czy o dzieło, które nadal są bardzo często wystawiane w Polsce. Uznawane są też dochody z tytułu świadczeń ZUS takich jak emerytura i renta. Oczywiście i dochody z prowadzenia własnej działalności gospodarczej zostaną uznane. Część firm uznaje też dochody z pracy dorywczej, na czarno, z alimentów, wynajmu mieszkania, stypendium czy świadczeń rodzinnych jak 500 plus.

ortodoncja katowice apartamenty w Szczawnicy