Czym różnią się pomiędzy sobą szkolenia CIT?

Szkolenia CIT, to bardzo często spotykana forma szkoleń podatkowych. Nic w tym dziwnego – przecież CIT, czyli podatek od osób prawnych, to istotna część przychodów US. Stąd też konieczność dokładnego poznania wszystkich zawiłości z nim związanych i zrozumienia mechanizmów jego rozliczania, orzecznictwa itd. Czym różnią się od siebie szkolenia CIT?

Tematyka

Tematyka szkoleń z zakresu podatku od osób prawnych, może być bardzo szeroka. Szkolenia mogą dotyczyć ogólnych kwestii podstawowych – wtedy najczęściej będą wstępem do dalszych szkoleń, albo też kwestii bardziej zaawansowanych i specjalistycznych, przeznaczonych dla pracowników bardziej zaawansowanych w problematyce. Czasami, wraz ze szkoleniami CIT, otrzymujemy również garść informacji na temat innych podatków.

Jak to wygląda w praktyce? Są szkolenia, które przekazują nam informacje na temat podstawowych zagadnień dotyczących CIT, czyli istoty samego podatku, sposobu jego naliczania itd. Są też szkolenia, które przekazują wszystkie nowelizacje, które pojawiły się w kwestii tego podatku np w roku 2016.

Target, czyli słuchacze

Szkolenia CIT, mogą być przeprowadzone w różnym stopniu trudności. Osoby prowadzone szkolenie, mogą np spotkać się z doświadczonymi pracownikami, specjalizującymi się w problematyce rozliczeń CIT. Mogą oni też, zaprosić na szkolenie osoby, które co prawda pracują w pionie finansowym, ale jak dotąd nie miały zbyt dużej styczności z tematyką CIT-u.

Przeważnie w ofercie szkoleń, pojawia się szczegółowa informacja opisująca grupę docelową słuchaczy szkolenia. Mogą to być np główni księgowi (szkolenie aktualizujące dane na temat nowości wprowadzonych w CIT 2016), bądź też – zwykli pracownicy, których czeka awans na to stanowisko (konieczność bardziej ogólnego zaznajomienia się z tematem).

Miejsce i czas szkolenia

Szkolenia z zakresu podatku CIT (ale nie tylko) mogą różnić się pomiędzy sobą również czasem trwania takiego szkolenia, bądź też – miejscem, w którym szkolenie jest przeprowadzane. Obydwa czynniki, zależą przede wszystkim od tematyki a także – stopnia zaawansowania przekazywanego materiału.

Bardziej skomplikowane szkolenia (przeznaczone dla bardziej zaawansowanych odbiorców), będą trwały z reguły dłużej. Tym samym, będą one odbywać się raczej w miejscach oddalonych od miejskiego gwaru, czyli np w ośrodkach wypoczynkowych.

Profesjonalne szkolenia z podatku CIT prowadzi WLR Training Group